Podlaha

Tepelněizolační a akustické vlastnosti izolací z kamenné vlny se uplatňují v konstrukcích podlah. Izolace proti chladu se užívá v případě stropů nad nevytápěným prostorem (průjezdem, nevytápěným suterénem apod.) nebo u nepodsklepených podlah přímo na terénu.
Moderní doba ale přináší stále vyšší požadavky na komfort bydlení a s tím spojené akustické parametry podlahových konstrukcí. Zde se pak uplatňují takzvané plovoucí podlahy. Vyznačují se uložením roznášecí nášlapné desky podlahy do jakési vany z izolace. Toto uspořádání zvětšuje vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stropů. Jinými slovy dochází k minimalizaci jak hluku v místnosti s takovou podlahou tak i přenosu zvuků do okolních prostor domu.

Pro vyrovnání stávající podlahy před pokládkou kročejové izolace, doporučujeme lehké keramické kamenivo LIAPOR.

Kročejová izolace od ORSILu nebo ROCKWOOLu.

Lehká plovoucí podlaha Rockwool

Těžká plovoucí podlaha Rockwool

Lehká plovoucí podlaha ISOVER

Těžká plovoucí podlaha ISOVER

Roznášecí vrstva OSB nebo MFP desky.

MFP – panel – alternativa OSB desek
Co je to MFP = MultiFunkční Panel, třísková deska určená k nosným účelům pro použití jako nosné díly do vlhkého prostředí ve stavebnictví dle DIN EN 312, dále vyhovuje ustanovení harmonizované normy DIN EN 13986 – dřevěné materiály pro použití ve stavebnictví (vlastnosti, hodnocení shody a označování) typ P5.
Konstrukce a vlastnosti desky
Dřevotřísková deska s třískami o běžné délce a tloušťce, ve vrchní a střední vrstvě jsou třísky neuspořádaně rozptýlené. Díky této vrstvené struktuře vzniká deska se stabilními mechanickými vlastnostmi (žádné rozdíly v pevnosti napříč nebo podél).
Jako pojivo je použit vysoce kvalitní melamin zpevněný močovinovým lepidlem. Deska splňuje normy B2 jako těžce zápalný materiál.

Vedle mechanických vlastností desek a obsahu formaldehydu (klasifikace E1) jsou externě kontrolovány hodnoty PCP (jako doklad o nezávadnosti používaného dřeva).

V MFP se spojuje vysoká pevnost s vynikající opracovatelností.

OSB desky (z angl. Oriented Strand Board) jsou plošně lisované desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé vodovzdorné pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou OSB desky, třísky ve středové vrstvě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolno na lamely vnějších vrstev.
OSB desky vyrobené touto technologií jsou velmi pevné, odolné proti nárazům a vibracím. OSB desky mají výborné mechanicko-fyzikální vlastnosti, dají se použít i ve vlhkém prostředí.

Další předností je vysoký tepelný odpor a zdravotní nezávadnost. OSB desky neobsahují na rozdíl od přírodního dřeva suky a kazy, které by mohly oslabit pevnost materiálu.

OSB desky jsou velice dobře opracovatelné, bez problémů je lze řezat, frézovat, vrtat nebo přibíjet. Díky jejich atraktivnímu vzhledu jsou s oblibou používány jako pohledové vrstvy obkladů nebo k výrobě nábytku. Dále se používají hlavně jako konstrukční desky v místech s vysokými nároky na mechanické vlastnosti. Jejich použití je vhodné u konstrukce desky stěn, přepážek, podlah, střešních záklopů a při realizaci mnoha dalších konstrukcí.

Jsou základním konstrukčním materiálem dřevostaveb. Používají se k opláštění venkovních a vnitřních stěn, podhledů a podlah. Velmi často se OSB desky s pero drážkou využívají k bednění střech, nachází uplatnění také v betonářském průmyslu jako materiály pro ztracená bednění betonových konstrukcí. Vzhledem k vynikajícím pevnostním charakteristikám, které OSB desky mají, se používají také k výrobě palet, obalů a přepravních kontejnerů.

OSB deska je vyráběna na hranách s perem a drážkou pro snadnější spojení, nebo v kolmé hraně.

Nášlapná vrstva:

plovoucí podlahy KRONO